Case study

potężny wyciek wody

Implementacja aplikacji obrazującej wycieki w eksperymentalnej sieci wodociągowej

Realizowana wspólnie z Politechniką Warszawską, firmą Adaptronica sp. z o.o. oraz Telium s.c. w ramach projektu rozwojowo-badawczego o nazwie "Wodnik".

Stworzyliśmy program w języku Borland Delphi 7, oparty na bazie opublikowanego przez Agencję Ochrony środowiska USA (EPA - United States Environmental Protection Agency) systemu EPANET2. Do niego doimplementowaliśmy dodatkowe mechanizmy wizualizujące miejsce i parametry związane z wyciekiem z eksperymentalnej sieci wodociągowej. Dzięki temu członkowie wielopodmiotowego konsorcjum rozwojowo-badawczego mogli zweryfikować i zobrazować swoje wyniki badań.

W tym projekcie niezbędna była również integracja na poziomie wymiany danych z programem wyliczającym parametry wycieku według odpowiednich algorytmów. Dzięki temu nie wnikając w matematyczne wzorce działania obliczone w mechanizmie typu "black box", byliśmy w stanie dokładnie odzworować wyniki badań.

Tym samym udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie opracować profesjonalne i w 100% działające narzędzie przy jednoczesnym poszanowaniu tajemnicy badań naukowych i ewentualnych patentów z nimi związanych.

Pozostałe projekty: