Case Study

zdjęcie z Kongresu Ekonomistów

Stworzenie portalu na X Kongres Ekonomistów Polskich

Na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego stworzyliśmy portal na temat X Kongresu Ekonomistów Polskich.

Portal posiada funkcję rejestracji na konferencję oraz wystawiania faktur proforma. Został oparty na platformie Enonic XP, co umożliwiło PTE wygodne korzystanie z interfejsu użytkownika systemu CMS oraz sprawne zarządzanie treścią.

Czujemy się wyróżnieni, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia, ponieważ Kongres Ekonomistów Polskich jest wydarzeniem prestiżowym o niezwykle dużym znaczeniu wśród ekonomistów o czym świadczy między innymi fakt objęcia go Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostałe projekty: