Case Study

jadący pociąg

Współpraca z Polską Akademią Nauk przy projekcie "Ważymy pociągi"

Projekt realizowany wspólnie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz firmami Adaptronica Sp. z o.o. i Telium s.c. W ramach projektu rozwojowo-badawczego Dynamicznej Wagi Kolejowej.

Celem projektu było stworzenie wizualizacji przejazdu pociągu przez Most średnicowy w czasie rzeczywistym. Program miał za zadanie współpracować z Dynamiczną Wagą Kolejową zamontowaną na torach w okolicach Dworca Warszawa Powiśle. W momencie przejazdu pociągu przez wagę, odpowiednie odczyty z czujników były wysyłane na serwer FTP, skąd dane były pobierane, analizowane i prezentowane.

Więcej na temat projektu: http://wazymypociagi.pl

Pozostałe projekty:

============================================= -->