Case Study

kable podpięte do centrali

System do obsługi terminali telemetrycznych

Jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie i rozwój systemu do obsługi terminali telemetrycznych firmy Telium s.c. Urządzenia te służą do monitorowania nieograniczonej liczby różnych sygnałów z czujników i instalowane są w sektorze publicznym, prywatnym i naukowym w Polsce i na świecie.

Aplikacja posiada możliwość konfiguracji terminali na odległość oraz odczytu danych pomiarowych eksportowanych z terminali na odpowiednie konto wymiany danych.

Aplikacja obsługuje również dedykowane funkcje do obsługi i wizualizacji poziomu zbóż w silosach dla jednego z globalnych producentów żywności, usprawniając przy tym proces bieżącego zaopatrzenia fabryki w surowce.

W roku 2016 wspólnie z firmą Telium s.c. mieliśmy przyjemność prezentować rozwiązanie iTelemetria na Międzynarodowej Konferencji dotyczącej hodowli danio pręgowanego - International FishMed Conference on Zebrafish Research (FishMed2016) organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Pozostałe projekty: