Case Study

mężczyzna korzystający z telefonu

System do masowej wysyłki SMS

Stworzony system ma za zadanie obsługiwać masową wysyłkę SMS w ramach usługi SaaS (Software as a Service).

Został stworzony w architekturze mikrousługowej, przy użyciu kolejek komunikatów Rabbit MQ.

Użyliśmy NoSQL'owej bazy danych co zapewniło odpowiednie tempo pracy.

System obejmuje integracje i zarządzanie fizycznymi bramkami SMS.

Posiada rozbudowany mechanizm analizy logów oparty na Logstash i Kibana.

Landing page uruchomiony został jako dodatkowa mikrousługa bazująca na CMS Enonic XP.

W ramach projektu zaimplementowaliśmy integrację z MailChimp a także byliśmy odpowiedzialni za stworzenie pełnej identyfikacji wizualnej produktu.

Pozostałe projekty: